Op al onze werkzaamheden en dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van Hulster Verhuur B.V. (“Hulster Verhuurvoorwaarden”) van toepassing. Naar gelang de aard van de werkzaamheden en dienstverlening zijn in deze Hulster Verhuurvoorwaarden aanvullend Specifieke Branchevoorwaarden van toepassing verklaard. In de Hulster Verhuurvoorwaarden is de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd verklaard om van geschillen tussen Hulster Verhuur en Wederpartij kennis te nemen. De Hulster Verhuurvoorwaarden en de daarin genoemde Specifieke Branchevoorwaarden kunnen worden gedownload van www.hulster-verhuur.nl en worden op verzoek kosteloos aan u toegezonden.

Download
Algemene voorwaarden Verhuur
AV Hulster Verhuur.pdf
Adobe Acrobat document 116.9 KB

Download
Opslagvoorwaarden
Algemene Opslagvoorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 838.0 KB

Download
AVC Condities
Algemene Vervoerscondities.pdf
Adobe Acrobat document 853.0 KB

Download
CMR Condities
CMR-Verdrag NL.pdf
Adobe Acrobat document 1.7 MB